அசோஸ்பெர்மியா தமிழ்

AZOOSPERMIA TAMIL

0 Comments

AZOOSPERMIA TAMIL குழந்தையின்மைல ஆண்களோட பங்கு என்ன? பெண்கள் மட்டும் தான் INFERTILITY பிரச்னைக்கு காரணம்னு தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். குழந்திமைக்கு, 30% காரணம், ஆண்களால் தான்னு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது. MALE INFERTILITY பல் காரணங்களால் ஏற்படலாம். குறைந்த விந்தணு எண்ணிக்கை, poor motility, abnormal sperms, ஹார்மோன்

FET Frozen Embryo Transfer IVF

FET : Your guide to Successful pregnancy in IVF

0 Comments

FET stands for Frozen Embryo Transfer. It involves transferring a cryopreserved embryo to the uterus in IVF treatment. These embryos can either be from a previous IVF cycle or donated by anonymous donor. Donor Embryos